Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019

5/2/2019 7:17:21 AM
Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 treo tại cổng trường. Chỉ đạo nhân viện thư viện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách VN như: Tổ chức Ngày hội đọc sách; phát động phong trào thường xuyên đọc sách trong thư viện và đọc sách mỗi lúc rãnh rỗi. Mở các lớp hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả cho học sinh. Khuyến khích giáo viên, phụ huynh và học sinh quyên góp sách xây dựng tủ sách dùng chung của Nhà trường và quyên góp s

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

 

TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG

 

          

       Số: 32 /BC-TH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đồng Lê, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019

 

I. Công tác chỉ đạo:

Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 treo tại cổng trường.

Chỉ đạo nhân viện thư viện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách VN như: Tổ chức Ngày hội đọc sách; phát động phong trào thường xuyên đọc sách trong thư viện và đọc sách mỗi lúc rãnh rỗi.

Mở các lớp hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả cho học sinh.

Khuyến khích giáo viên, phụ huynh và học sinh quyên góp sách xây dựng tủ sách dùng chung của Nhà trường và quyên góp sách cho những trường khó khăn hơn.

II. Kết quả thực hiện theo từng hoạt động

1. Thuận lợi:

        Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh quan tâm hưởng ứng các hoạt động Ngày sách Việt Nam 21/4.

Tổ chức “Ngày hội đọc sách” với chủ đề “Sách-Nguồn tri thức vô tận” thiết thực, hiệu quả.

2. Kết quả cụ thể:

 

TT

Nội dung hoạt động

Kết quả/

số lượng

Ghi chú

    1

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4

01

 

2

Tổ chức “Ngày hội đọc sách" theo từng chủ đề tại trường học: Tên chủ đề: “Sách-Nguồn tri thức vô tận”

- Số Chủ đề thực hiện:

- Số người tham gia:

 

 

 

01

507

 

3

Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách.

- Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học:

- Số lượng sách học sinh quyên góp cho thư viện trường học:

- Số lượng sách học sinh quyên góp giúp các trường khó khăn:

- Số lượng người tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức:

 

 

60

 

381

 

120

 

507

 

4

Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay,...)

- Số lần tổ chức:

- Số người tham gia:

 

 

 

02

1014

 

5

 Mở các lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật, phương pháp đọc tại các đơn vị trường học

- Số lớp:

- Số lượt người tham gia:

 

 

6

178

 

 

III. Đánh giá chung:

Công tác chuẩn bị chu đáo;

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhiệt tình tham gia hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2019;

Tuyên truyền rộng rãi tới giáo viên, phụ huynh và học sinh việc quyên góp sách nên đạt kết quả cao.

Tổ chức các hoạt động trong thời gian hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2019 thiết thực và hiệu quả.

 

                                                                                                        

Nơi nhận:                                                                          P. Hiệu trưởng

- đ/c Phan Thanh Việt

- Lưu VT

 

 

                                                                                     Cao Thị Ái Lương

 

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình