Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TUẦN 2 - NĂM HỌC: 2019-2020

8/19/2019 4:03:48 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 2

(Từ ngày 19/08 đến ngày 23/08/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

19/08

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2019-2020 gửi PGD

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Dạy học

Làm việc bình thường

Học

 

Thứ Ba

20/08

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Dạy học

Làm viêc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Họp thi đua

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Thứ Tư

21/08

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường 

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

 

- Lao động công đoàn

Làm việc

bình thường

Nghĩ

 

Thứ Năm

22/08

                  Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Thứ Sáu

23/08

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Giao ban: 

- Dạy học

- 16h5p giao ban 

Làm việc bình thường

Học

 

* Lưu ý: Từ ngày 20/08 – 23/08/2019 Giáo viên: Đoàn Thị Hồng Thủy tập huấn khảo sát đầu ra dự án “ Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi”.

 

 

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình