Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG TUẦN 21

1/14/2019 3:08:22 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 21

(Từ ngày 14/01 đến ngày 18/01/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/01

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục  trong nhà trường.

-Trường đăng cai thi GVDG

Dạy học

  Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

- Trường đăng cai thi GVDG cấp huyện

Dạy học

   Làm việc bình thường

Nghĩ 

 

Thứ Ba

15/01

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục  trong nhà trường.

- Trường đăng cai thi GVDG

Dạy học

   Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục  trong nhà trường.

-Trường đăng cai thi GVDG

Dạy học

Làm việc bình thường

Học

 

Thứ Tư

16/01

Sáng

-Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục  trong nhà trường.

-Trường đăng cai thi GVDG

Dạy học 

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

-Trường đăng cai thi GVDG

Dạy học

Làm việc bình thường

Học

 

Thứ Năm

17/01

                      Sáng

-Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Dạy học 

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

-Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

   Dạy học 

Làm việc bình thường

Học

 

Thứ Sáu

18/01

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Dạy học

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Giao ban

- Dạy học

- Giao ban 

   Làm việc bình thường

Học

 

 

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình