Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG TUẦN 22 NĂM HỌC 2020-2021

1/5/2020 10:09:03 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22

(Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/1

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường- Dạy học

- Dạy học

Làm viêc

bình thường

     Học  

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

 

- Dạy học

Làm viêc

bình thường

 Học

 

Thứ Ba

07/1

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

 

- Dạy học

Làm viêc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Thứ Tư

08/01

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

 

- Dạy học

     Làm việc

     bình thường

 Nghĩ học  
    Chiều

  - Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Học bù bài chiều thứ 6

 - Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Thứ Năm

09/01

                      Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Thứ Sáu

10/01

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

 

Chiều

- Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

- Đại hội chi bộ

 

Làm việc bình thường

Nghĩ học

 

Đ/C Lương - PHT nhà trường tập huấn chuyên môn tại sở vào ngày 07,08/1/2020

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình