Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG TUẦN 20 NĂM HỌC 2019-2020

12/23/2019 7:10:22 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20

(Từ ngày 23/12 đến ngày 26/12/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

23/12

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường- Dạy học

- Dạy học

Làm viêc

bình thường

     Học  

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Dạy học

Làm viêc

bình thường

 Học

 

Thứ Ba

24/12

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Nộp đề KTHK lên chuyên môn

- Dạy học

Làm viêc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Thứ Tư

25/12

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Dạy học

     Làm việc

     bình thường

- Học  
    Chiều

  -  Học ATGT - SHCLB Toán

 - Dạy học

Làm việc

bình thường

- Học

 

Thứ Năm

26/12

                      Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Thứ Sáu

27/12

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Kiểm tra học kỳ.

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Kiểm tra 

 

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Giao ban

- Dạy học

- 16h5p giao ban 

Làm việc bình thường

Học

 

* Lưu ý: Đ/C Xuân đi tập huấn Sở GD&ĐT môn Lịch sử

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình