Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

5/24/2020 11:06:17 PM
Thực hiện công văn số 30 GDĐT- GDTX ngày 09/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 721 SGD ĐT-GDTX-CN ngày 13/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 115/PGD&ĐT ngày 15/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 116//PGD&ĐT V/v thực hiện Ngày Sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng Hội Sách Online chào mừng

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG LÊ                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 Số:    /KH-THS1Đ                                                                                                                Đồng Lê, ngày 17  tháng 04 năm 2020

                                                                                                                                 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

 

          Thực hiện công văn số 30 GDĐT- GDTX ngày 09/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 721 SGD ĐT-GDTX-CN ngày 13/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục;  Công văn số 115/PGD&ĐT ngày 15/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 116//PGD&ĐT V/v thực hiện Ngày Sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng Hội Sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7;

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và tình hình thực tế tại nhà trường;

 Trường TH Số 1 Đồng Lê xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam  lần thứ 7 như sau:

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức về văn hoá đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, học tập suốt đời của người dân, đặc biệt là học sinh góp phần xây dựng xã hôi học tập.

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực hiệu quả và phải phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID - 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ .

         - Xây dựng thói quen đọc sách cho CB - GV - NV và HS ở mọi lúc mọi nơi.

         - Thông qua Ngày sách Việt Nam làm cho CB-GV-NV và HS thấy được, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống và trong học tập, từ đó có ý thức giữ gìn sách vở trong học tập, tự giác đọc sách mỗi ngày

- Giúp cho học sinh có kỹ năng sử dụng khai thác các tài năng trên mạng Internet.

2. Yêu cầu: 100% CBQL, GV, NV,PH  và học sinh trong nhà trường tham gia. Tạo phong trào thi đua sôi nổi đến tất cả các em học sinh. Phát huy được phong trào đọc sách trong toàn trường. Thông qua ngày hội thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các đoàn thể chính trị - xã hội và phụ huynh trên địa bàn.

3. Thời gian tổ chức

- Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức từ ngày 19/4 đến ngày 20/5/2020.

4. Nội dung hoạt động:

- Phát động trong CBQL, GV, NV,PH  và học sinh trong nhà trường, tham gia các hoạt động  về Ngày Sách Việt Nam bằng nhiều hình thức như; Zalo, facebook, youtube; trực tuyến…; Tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện tuyên truyền trên phương tiện thông tin qua hệ thống SMS, Zalo đơn vị và bằng hình thức treo băng rôn: “Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 7”

- Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm phát động phong trào đọc sách tại trường, tại gia đình và những không gian thích hợp; tổ chức các câu lạc bộ đọc sách với các hoạt động đa dạng, thiết thực như sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube...)

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu sách thông qua việc thành lập các nhóm lớp trên facebook và zalo.

- Tuyên truỳên và khuyến khích phụ huynh đọc sách và hướng dẫn học tập cùng con tại nhà (đọc sách giấy , sách điện tử , học tập qua truyền hình,các phần mềm, internet….); hướng dẫn học con biết cách sử dụng máy tính và thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi.

-  Các cuộc thi trực tuyến giới thiệu sách mới, sách hay; khuyến khích CBQL, GV, NV,PH và học sinh tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển văn hoá đọc.

- Hướng dẫn tải phần mềm NCOVI để thực hiện khai báo Y tế tự nguyện theo quy định của pháp luật, thông báo kịp thời với cơ sở tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID - 19.

- Thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -19; Chỉ thị số 16/CT-TTg về cách ly xã hội.

- Hướng dẫn cho CBQL, GV, NV,PH  và học sinh, tìm kiếm, mượn đọc trực tuyến, hoặc đăng ký để tải và đọc trên máy tính cá nhân phục vụ  học tập, nghiên cứu và công việc. Các đồng chí, giáo viên, nhân viên và các em học sinh có thể vào địa chỉ Book365.vn để tham gia ngày hội sách.

5. Tổ chức thực hiện

Thư viện Nhà trường phối kết hợp với Đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên Mỹ thuật cụ thể hóa kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 có hiệu quả thiết thực nhất.

Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông tin hai chiều với phụ huynh học sinh, hướng dẫn cụ thể cho học sinh về các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 7 như: Đọc sách giấy, đọc sách qua mạng Internet, kể chuyện, truy cập phần mềm trực tuyến Book365.vn.

Kết quả học sinh hoạt động đọc sách tại nhà gửi hình ảnh, clip, và các hoạt động khác cho cô giáo chủ nhiệm để cô giáo chủ nhiệm chuyển lên nhà trường và công khai tại trang web của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 của trường TH Số 1 Đồng  Lê, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT;

- TT CM;

- NVTV;

- Lưu: VT.

                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

     

                

                   Nguyễn Thị Hồng

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình