Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

5/24/2020 11:11:32 PM
Thực hiện công văn số 30 GDĐT-GDTX ngày 09/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 721 SGD ĐT- GDTX - CN ngày 13/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 115/PGD&ĐT ngày 15/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số116//PGD& ĐT V/v thực hiện Ngày Sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng Hội Sách Online chào mừn
Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình