Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG TUẦN 33

4/16/2019 8:40:11 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 33

(Từ ngày 15/04 đến ngày 20/04/2019)

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

15/04

Sáng

- Nghĩ lễ ngày GTHV

Nghĩ lễ

 Nghĩ lễ

    Nghĩ  

Chiều

- Nghĩ lễ ngày GTHV

Nghĩ Lễ

   Nghĩ Lễ

Nghĩ

 

Thứ Ba

16/04

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

Dạy học

  Làm viêc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Dạy học

Làm việc

bình thường             

     Học 

 

 

Thứ Tư

17/04

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường 

Dạy học 

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Sinh hoạt CLB Toán

Tham gia

 

Làm việc

bình thường

Tham gia CLB

 

Thứ Năm

18/04

                  Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động trong nhà trường

Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường

   Dạy học

Làm việc

bình thường

Học 

 

Thứ Sáu

19/04

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Giao ban: 

Dạy học

- Giao ban

 

   Làm việc bình thường

Học

Thứ bảy

20/04

                  Sáng  - Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.    Dạy bù      ngày thứ 2     Làm việc bình thường
                     Chiều  Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

 

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình