Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG TUẦN 16 NĂM HỌC 2019-2020

11/22/2019 9:53:44 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16

(Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

25/11

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường- Dạy học

- Dạy học

Làm viêc

bình thường

     Học  

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Hiệu trưởng và GV tiếng Anh tập huấn tại phòng GD&ĐT

- Dạy học

Làm viêc

bình thường

 Học

 

Thứ Ba

26/11

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Dạy học

Làm viêc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Thứ Tư

27/11

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Dạy học

     Làm việc

     bình thường

- HĐNG  
    Chiều - Đại hội liên đội

 - Tham dự Đại hội

Làm việc

bình thường

- Nghĩ học

 

Thứ Năm

28/11

                      Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Thứ Sáu

29/11

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

 

Chiều

- Sinh hoạt chuyên môn cấp trường

- Giao ban: 

- Tham gia SHCM

- 16h5p giao ban 

Làm việc bình thường

Nghĩ học

 

 

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình