Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG TUẦN 37

5/20/2019 9:12:32 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 37

(Từ ngày 20/05 đến ngày 24/05/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

20/05

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Dạy học

  Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Làm HS HTCT, xét HTCT Tiểu học

   Làm việc bình thường

Nghĩ 

 

Thứ Ba

21/05

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

Dạy học

  Làm viêc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Họp thi đua

Họp thi đua

Làm việc

bình thường             

    Nghĩ   

Thứ Tư

22/05

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường 

Dạy học 

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

 

Lao động công đoàn

Làm việc

bình thường

Nghĩ

 

Thứ Năm

23/05

                  Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường

Họp phụ huynh

Làm việc

bình thường

Nghĩ 

 

Thứ Sáu

24/05

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Dạy học

Làm việc

bình thường

   Học

 

 

Chiều

Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Giao ban: 

Họp phụ huynh lớp 1 mới

- Giao ban

 

   Làm việc bình thường

Nghĩ 

 

 

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình