Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG TUẦN 35

5/6/2019 7:12:53 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 35

(Từ ngày 06/05 đến ngày 10/05/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/05

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Dạy học

  Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Dạy học

   Làm việc bình thường

Học 

 

Thứ Ba

07/05

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

Dạy học

  Làm viêc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

4h họp PH khối 5

Dạy học

- 4h họp PH khối 5

Làm việc

bình thường             

     Học 

 

 

Thứ Tư

08/05

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường 

Dạy học 

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

 

Ôn luyện

Làm việc

bình thường

Ôn luyện

 

Thứ Năm

09/05

                  Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Kiểm tra HK II

Làm việc

bình thường

Kiểm tra

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường

-   Kiểm tra HK II

Làm việc

bình thường

Kiểm tra 

 

Thứ Sáu

10/05

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Giao ban: 

- Chấm bài KT

- Giao ban

 

   Làm việc bình thường

Nghĩ học

 

 

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình