Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TUẦN 31

4/2/2019 9:55:18 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 31

(Từ ngày 01/04 đến ngày 06/04/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

01/04

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Dạy học

  Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Dạy học

   Làm việc bình thường

Học 

 

Thứ Ba

02/04

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

Dạy học

  Làm viêc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Dạy học

Làm việc

bình thường             

     Học 

 

 

Thứ Tư

03/04

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường 

Dạy học 

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường

- BGH tập huấn cho GVNV trong trường công tác KĐCL

Tham gia

tập  huấn

Làm việc

bình thường

Nghĩ

học

 

Thứ Năm

05/04

                  Sáng

- BGH tập huấn cho GVNV công tác CĐCL

Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

- Chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường

- 4h BGH nhà trường cùng GVCN gặp mặt phụ huynh có HS tiếp tận kém.

   Dạy học

Làm việc

bình thường

Học 

 

Thứ Sáu

06/04

Sáng

- Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Dạy học

Làm việc

bình thường

Học

 

Chiều

Chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Giao ban: 

Dạy học

- Giao ban

 

   Làm việc bình thường

Học

 

 

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình